Rådgivningsgruppen

SAR 22. november 2022

Vedlegg til RGB referat 1/531


Saksliste til møte i SAR – 22. november 2022

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 22. november 2022 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR – Samarbeidsrådet.


Sak 1:  Runde rundt bordet (40 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

Sak 2: 02/2019 Tema-kveld om IP og BPA (10 min.)

Fortelle om hvordan det går med saken (RGB).
Vise et par lysbilder fra foredraget

 

Sak 3:  07/2016  Frivillighet i Bærum (10 min.)
Har du lyst til å være frivillig?
Hvordan går det med Torstein?

 

Sak 4: 01/2021 Tomte-salg Emma Hjorth (35 min.)

Har dere forslag til hva pengene kan brukes til?


Sak 5:  01/2022  Forslag til bruk av lettlest veileder

Vi ser på og snakker om Personalet må kjenne meg


Sak 6:  02/2022  Hvordan starte hus-råd?

Vi ser på hjemmesiden og den første filmen.


Eventuelt (15 minutter)
– Sak om støtte-kontakt-ordningen
– Bruk av Mentimeter

– Neste SAR-møte er 28. februar 2023

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 103 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no
                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.