Rådgivningsgruppen

Nyhet 24. mars 2015

 

Vi  hadde besøk av tre representanter fra Helsetilsynet.

Helsetilsynet skal be alle landets Fylkesmenn om å besøke noen kommuner neste år og spørre de om de tjenestene de gir til utviklingshemmede.

De var på besøk for å høre hva vi tenker om de helse- og omsorgstjenestene som kommunene gir til oss som brukere.

Vi snakket om støtte-kontakt, tvang og makt, BPA, verge, selvbestemmelse, IP og brukerråd.

Saken heter 03/15 Nasjonalt tilsyn