Rådgivningsgruppen

Nr. 498 – Referat fra 29. oktober 2019

498-29.10.2019

Referat fra 29. oktober 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke,
Erik Songstad, Gro Sjønnesen og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Frøydis Jakobsen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Tilretteleggere

Neste møte:      12. november

Vedlegg:

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete har vært på møte i sentralt brukerråd (se eget punkt).

 

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Gro hadde med siste utgave av B.A.N.G,
som er bedrifts-avisen på Wøyen.

Erik hadde med utklipp fra Samfunn for alle
som handlet om menneskerettighetsseminar for utviklingshemmede.
Tidligere medlem John-Harald var en av deltagerne.
 

 

Beskjeder og informasjon

Fredag 22. november skal Vivil ha julebord på Skui grendehus.

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Spørsmål fra Helsetilsynet om de kan komme på besøk
og stille oss noen spørsmål.
Spørsmålene handler om hva fylkesmannen må tenke på
når skal intervjue utviklingshemmede.

Se ny sak 04/19  Helsetilsynet på besøk
Brukerrådet i Fredrikstad ønsker å komme på besøk
for å se hvordan vi jobber.
Vi inviterer de til å komme på SAR-møtet 19. november
og være med på forberedelsene rett før.

Vi ber de lage en presentasjon om seg selv og sitt arbeid.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt på hjemmesidene.
 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Neste SAR-møte er 19. november.
Tilretteleggerne kommer på RGB-møte enten 29. oktober
eller 12. november fra kl. 14.00 til kl. 15.00..

 

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Merete forteller fra Sentralt brukerråd at Helen var på besøk
og fortalte om kosthold-kurset «Godt for meg».

Hun trenger flere deltakere, så bare meld dere på.

 

Det ble også snakket om bygging og tildeling av boliger.

 

Heidi Hesselberg slutter allikevel ikke i jobben som seksjonsleder.

 

 

 

 

 

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP.

Tas opp på SAR.

 

Laget forslag til saksliste.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse – BPA.

Et annet forslag er Individuell plan – IP.
Vi jobber med saken.

 

 

Nordisk paraply

Intet nytt siden sist.

 

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,

må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Vi er nesten ferdig med vold og overgrep.

Vedtak:     Vi fortsetter neste gang med lege og tannlege
 

 

02/19     Forelesning for vernepleier-studenter

Vi må ta med drikke, mat og husk blå t-skjorte.
Merete, Erik og Frøydis denne gangen.

Vedtak:     Vi starter på Ramma tirsdag 5. november kl. 08.30.

 

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Hvem lager rød stafett-pinne
og hvem besøker ordføreren?

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte

 

 

04/19     Helsetilsynet på besøk

Vi snakket litt om Helsetilsynets oppgaver
og om fylkesmannens oppgaver.

Vedtak:     Vi ber de komme 3. desember kl.10.30 til kl. 11.30

 

 

Godkjenning av referat nummer 498

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

 

Morodalsfestivalen – vise bilder