Rådgivningsgruppen

Nr. 08/1998 – Kommunens handlings-plan for perioden 1999-2001

Mange forslag til nedskjæringer på områder vi er opptatt av. De fleste nedskjærings-forslagene fra økonomiutvalget ble ikke vedtatt i kommunestyret.

10. november 1998 – møte nr. 98
Gruppa gikk igjennom endel av de punktene
som angår psykisk utviklings-hemmede.

(se Referat fra andres møter)

Det punktet som gruppa var mest opptatt av
er hva som skjer med Emma kafe.

Gruppa har bestemt seg
for å jobbe videre med saken.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

24. november 1998 – møte nr. 99
Vedtak:
Hedda Kristensen
kommer på neste møte
kl.14.30.

Hun vil snakke om hva som vil skje
hvis kommunen vedtar
de foreslåtte ned-skjæringene.

1. desember 1998 – møte nr. 100
Vedtak:
Harald forfatter et brev
som skal sendes til de politikerene
som har vært på besøk i gruppen våren 1997.

(se vedlegg 2).

15. desember 1998 – møte nr. 101
Økonomi-utvalgets forslag til handlings-program
ble ned-stemt på de sakene
som gjelder tilbudene til utviklingshemmede.

Vedtak:
Ingen vedtak.