Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2021 – Prosjekt Ferie for alle

.

14. september 2021- møte nr. 513

Vi har fått spørsmål fra Anders Midtsundstad
fra Nasjonalt kompetansetjeneste
for barn og unge med funksjonsnedsettelse

om vi vil delta i et forskningsprosjekt om tilrettelagt ferie for alle.
Se vedlegg 1/513

Han lurte også på om vi kunne hjelpe han
med å samle 4 til 8 personale
som også kunne intervjues.

Vedtak:
Alle vil delta.
Dato for gruppeintervju blir 7. desember.

28. september 2021- møte nr. 514

Han lurte også på om vi kunne hjelpe han
med å samle 4 til 8 personale
som også kunne intervjues.

Vedtak:     Merete og Cecilie avklarer med Heidi sentralt brukerråd.

12. oktober 2021- møte nr. 515

Han lurte også på om vi kunne hjelpe han
med å samle 4 til 8 personale
som også kunne intervjues.

Vedtak:
Merete og Cecilie avklarer med Heidi sentralt brukerråd.

 

26. oktober 2021- møte nr. 516

Anders kommer 7. desember og skal intervjue oss.

Vedtak:
Informasjon er videre sendt til Heidi

 

09. november 2021- møte nr. 517

Anders kommer 7. desember og skal intervjue oss.

Vedtak:
Informasjon er videre sendt til Heidi