Rådgivningsgruppen

Nr. 01/1999 – Tilretteleggers arbeidsoppgaver og ansvar

Hva skal være tilretteleggerens oppgaver?

01/99  TILRETTELEGGERS ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVAR

23.februar 1999 – møte nr.105

Vedtak: Utsatt på grunn av innkjøring av ny tilrettelegger