Rådgivningsgruppen

Nr. 04/1994 – Andre samarbeidspartnere

Det er viktig å samarbeide med andre grupper som jobber med tilsvarende saker.

20. MARS 1994 – møte nr. 14
Vi bør sende et brev
til Norsk forbund for psykisk utviklings-hemmede
og til Bærum kommunale råd for funksjons-hemmede,
og invitere de på et samarbeid.

Vedtak:
Saken ble utsatt.

 10. APRIL 1994 – møte nr. 15
Vedtak:
Lars Ole skriver et forslag til brev.

Forslaget blir sendt sammen med sakslisten
på neste møte.

 

24. APRIL 1994 – møte nr. 16
Vi så på brevet lars ole har skrevet.

Vedtak:
Lars Ole skriver et nytt forslag til brev
og tar med forandringene som kom frem på møtet.

Forslaget blir sendt ut sammen med saks-listen for nest

 

8.MAI 1994 – møte nr. 17
Vi leste opp brevet.

Brevet ble godkjent og underskrevet

Vedtak:
Lars Ole sender brevene
og kopi av tidligere referater til samarbeids-partnere.